בית הספר למחול

התעמלות אמנותית

1800 ₪ לשנה. (150 כפול 12 תשלומים)

טרום מחול

2040 ₪ לשנה (170 כפול 12 תשלומים)

בלט

2040 ₪ לשנה (170 כפול 12 תשלומים)

פוינט שוז

2400 ₪ לשנה (200 כפול 12 תשלומים)

הלהקה

3600 ₪ לשנה (300 כפול 12 תשלומים)

המסלול למצוינות

7200 ₪ לשנה (600 כפול 12 תשלומים)

בית הספר למשחק

מסלול למחזות זמר

2400 ₪ לשנה (240 כפול 10 תשלומים)

משחק נערות

2400 ₪ לשנה (240 כפול 10 תשלומים)

משחק נשים

3600 ₪ לשנה (360 כפול 10 תשלומים)

פיתוח קול נשים ונערות

1800 ₪ ל22 מפגשים (300 כפול 6 תשלומים)